mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 725.000 Cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 725.000 Cổ phiếu 

          - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.279.766 cổ phiếu (tỷ lệ 12,52%)

          - Số lượng cổ

Xem tiếp...

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

Xem tiếp...

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.800.000 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.800.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc            - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT           - Mã chứng

Xem tiếp...