mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Các dự án khác

Các dự án khác đã có kế hoạch đầu tư từ năm 2007 đến năm 2009

 

Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ

Stt

Tên dự án

Năm

2007

2008

2009

1

Công ty cổ phần Tài chính Sông Đà

5.000

10.000

 

2

Quỹ đầu tư Việt Nam

5.000

 

 

3

Quỹ Công nghiệp và Năng lượng Việt Nam

10.000

 

 

4

Công ty CP khai thác mỏ sắt Thạch Khê

6.000

 

 

5

Dự án khai thác kali tại Lào

5.000

 

 

6

Dự án trồng cao su tại Campuchia

7.500

 

 

7

Dự án xây dựng đường ống dẫn khí lô B Ô Môn

10.000

10.000

 

8

Cty CP ĐTPT khu kinh tế Hải Hà

5.000

 

 

9

Đầu tư kinh doanh địa ốc bất động sản

 

 

 

 

130,000

10

Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn

25.600

 

 

11

Góp vốn sản xuất Sơn công nghệ cao

 

 

 

10.000

 

 

Tổng cộng

79.100

30.000

130.00